EMiS


Semua Guru & Kakitangan SKPTD,


Untuk makluman semua guru dan kakitangan SKPTD, tuan/puan boleh menyemak ketepatan maklumat peribadi masing-masing dalam EMIS Online dengan menggunakan LOGIN GURU.

Untuk login, sila masukkan No.KP dan Kata Laluan untuk setiap guru adalah nombor Kad Pengenalan masing-masing.


Tuan/Puan diminta menyemak dan memaklumkan kepada Guru Data mengenai sebarang pembetulan dan perubahan terkini yang berlaku pada tahun 2013 seperti Gred Gaji, Kelulusan Akademik  dan Ikhtisas, Jawatan, Jadual Waktu Mengajar, Tugas-tugas Khas dan sebagainya. Pastikan maklumat ini dimaklumkan dan dikemaskini dengan SEGERA.Untuk makluman semua, data dan maklumat setiap warga KPM terutama guru  adalah amat penting bagi kegunaan sekolah, PPD, JPN dan KPM untuk membuat sesuatu dasar dan keputusan bagi sesuatu perkara. Oleh itu, mohon kerjasama semua untuk memastikan data tuan/puan adalah betul, tepat dan terkini.

SEKIAN TERIMA KASIH

No comments:

Post a Comment